stofkiosken.dk

Kun så længe lager haves: nedsatte bio-børnestoffer i GOTS-kvalitet! - Køb nu >

Databeskyttelseserklæring for fabfab GmbH

Kravene i EUs generelle forordning om databeskyttelse (i det følgende DSVGO) gælder i hele Europa. Vi ønsker hermed at informere Dem om den behandling af personlige oplysninger, som foretages i vores virksomhed, jævnfør denne forordning (Artikel 13 og 14 DSGVO). Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om denne fortrolighedspolitik, kan du indstille det til enhver tid til den e-mail-adresse, der er angivet i stk. 2 eller 3.

I. Overblik

 1. Anvendelsesområde
 2. Ansvarshavende
 3. Den databeskyttelsesansvarlige
 4. Datasikkerhed

II. Databehandlingen i detaljer

 1. Generel information om databehandlingen
 2. Adgang til hjemmeside/applikation
 3. Newsletter
 4. Ansøgning
 5. Kundesupport
 6. Ordrebehandling
 7. Tracking

III. Rettigheder for den involverede person

 1. Ret til indsigelse
 2. Ret til information
 3. Ret til berigtigelse
 4. Ret til sletning („Retten til at blive glemt“)
 5. Lov om begrænsning af databehandlingen
 6. Ret til overførsel af data
 7. Ret til tilbagekaldelse af samtykke
 8. Ret til at indgive klage

I. Overblik

Dette afsnit af databeskyttelseserklæringen finder De oplysninger om anvendelsesområdet, den ansvarlige for databehandlingen, den databeskyttelsesansvarlige samt datasikkerheden.

1. Anvendelsesområde

Databehandlingen hos fabfab GmbH kan primært opdeles i to kategorier:
- I forbindelse med ordrebehandlingen behandles alle oplysninger, som behøves for at behandle en ordre hos fabfab GmbH. Deres oplysninger videregives i det omfang, det behøves for ordrebehandlingen, til eksterne leverandører, for eksempel logistikvirksomheder og leverandører af betalingstjenester,.
- Når der tages forbindelse til vores hjemmeside, i særdeleshed online-shoppen hos fabfab GmbH, udveksles informationer mellem Deres computerenhed og vores server. Her kan det dreje sig om personlige oplysninger De oplysninger, som er registreret på denne måde, anvendes blandt andet til at optimere vores website eller reklamerne i browseren på Deres computerenhed.
Denne databeskyttelseserklæring gælder for følgende websites:
- Vores websites på stoffe.de, stoffen.net, myfabrics.co.uk, kankaita.com, tissus.net, telas.es, stofkiosken.dk, tecidos.com.pt, tyg.se, tkaniny.net,, latka.cz, tessuti.com og fabfab.com.
- Til hver en tid, når der fra en af vores websites (f.eks. hjemmesider, underdomæner, mobile applikationer, webtjenester eller tilhørsforhold på tredjeparts websites) refereres til denne databeskyttelseserklæring, uanset hvilken tilgang, man har anvendt. Alle disse websites kaldes også "Tjenester".

2. Ansvarshavende

Den ansvarlige for databehandlingen - altså den person, som træffer afgørelser angående behandling af personlige oplysninger i sammenhæng med vores Tjenester - er
fabfab GmbH
Osterbrooksweg 35-45
22869 Schenefeld
Deutschland
Telefon: +49 40 609 459 10
E-Mail: kundenservice@stoffe.de

3. Den databeskyttelsesansvarlige

De kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på følgende måde:
Kontaktformular: : https://www.dsextern.de/anfragen
DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Bredkamp 53a
D-22589 Hamburg
Deutschland

4. Datasikkerhed

For at foretage de foranstaltninger, som kræves i Artikel 32 i DSGVO, og dermed opnå et ordentligt beskyttelsesniveau, har vi etableret et system til informationshåndtering i vores virksomhed.

II. Databehandlingen i detaljer

I dette afsnit af databeskyttelseserklæringen informerer vi Dem i detaljen om behandlingen af personlige oplysninger i forbindelse med vores Tjenester. Af hensyn til overskueligheden opdeler vi disse oplysninger efter de bestemte funktionaliteter på i forbindelse med vores Tjenester. Den normale brug af tjenesterne kan indeholde forskellige funktionaliteter og dermed også forskellige behandlinger efter hinanden eller på samme tid.

1. Generel information om databehandlingen

Forarbejdning, som er repræsenteret alle nedenfor gælder, som intet andet er angivet:

a. Ingen forpligtelse til at overgive information

Der er hverken en kontraktmæssig eller retlig forpligtelse for levering af personoplysninger. De er ikke forpligtet til at stille data til rådighed.

b. Konsekvenserne af ikke at stille data til rådighed

De oplysninger, der er nødvendige, (data, der fremstår som obligatoriske), men som ikke stilles til rådighed, medfører, at den pågældende Tjeneste ikke kan ydes. Desuden resulterer udeladelsen af at stille oplysningerne til rådighed i, at vores tjenester ikke kan ydes på samme måde og i samme kvalitet.

c. Samtykke

I forskellige tilfælde, har De mulighed for at give os dit samtykke til yderligere forarbejdning i forbindelse med den præsenteres under behandling (i givet fald for en del af oplysningerne). I dette tilfælde informerer særskilt vi Dem i forbindelse med den pågældende samtykkeerklæring om alle modaliteter og spændvidden af samtykket samt om de formål, vi har med disse databehandlinger.

d. Overdragelse af personlige oplysninger til tredjelande

Hvis vi sender til tredjelande, altså lande udenfor EU, finder overleveringen udelukkende sted i overensstemmelse med overholdelse af de lovmæssige betingelser herfor.

Betingelser for antagelse er reguleret af artikel 44 -49 i DSGVO.

e. Hosting af eksterne tjenesteydere

Vores databehandling foregår i vid udstrækning med deltagelse fra ydere af såkaldt hosting, som stiller dataoplagringsplads og kapacitet til databehandling til rådighed for os i deres datacentre og foretager bearbejdning af personlige oplysninger på vores vegne. Disse leverandører af tjenesteydelser behandler data enten udelukkende i EU eller også har vi garanteret et ordentligt databeskyttelsesniveau ved hjælp af EU-standardklausuler til databeskyttelse.

f. Indsendelse til statslige myndigheder

Vi overgiver personlige oplysninger til statslige myndigheder (herunder retshåndhævelse), hvis dette er nødvendigt for opfyldelsen af en retlig forpligtelse, som vi er underlagt (retsgrundlag: Artikel 6 stk. 1 c) DSGVO) eller det, der er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav (Retsgrundlag: Artikel 6 stk. 1 f) DSGVO).

g. Datalagringens varighed

Vi opbevarer ikke Deres data længere, end vi behøver til det specifikke formål med databehandlingen. Er oplysninger ikke mere påkrævet for opfyldelsen af kontraktlige og lovbestemte forpligtelser, slettes de regelmæssigt medmindre deres midlertidige opbevaring stadig er nødvendig. Årsager til dette kan være som følger:

 • Opbevaringspligt i forbindelse med skatteforanstaltninger
 • Opretholdelse af bevis for retstvister i forbindelse med den lovpligtige forskrifter vedrørende forældelse

Det er ligeledes muligt for os at lagre Deres data længere, hvis De har meddelt os Deres udtrykkelige samtykke hertil.

h. Datakategorier

 • Accountdata: Login-/Bruger-ID og Password
 • Personlige stamdata: Titel, tiltale/køn, fornavn, efternavn, fødselsdato
 • Adresse: Gade, husnummer, muligvis anden adresseinformation, postnummer, by, land
 • Kontaktoplysninger: Telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse(r)
 • Oplysninger om uddannelse: Studievarigheden, videregående uddannelse,
 • Legitimationsoplysninger: Detaljerne om den Tjeneste, De har efterspurgt. Tidspunkter og tekniske oplysninger om registrering, bekræftelse og afmelding; Oplysninger, du har angivet under registreringen
 • Oplysninger om bestilling: Bestilte produkter, priser, betaling og leveringsinformation
 • Betalingsinformation: Data vedrørende konto, kreditkort og andre betalingsløsninger som PayPal
 • Adgangsoplysninger: Dato og tidspunkt for besøget på vores Tjeneste; siden hvorfra det adgangsgivende system er kontaktet på vores side, identifikation af de anvendte sider(Session ID); desuden følgende oplysninger om computersystemet: Anvendt internetprotokoladresse (IP adresse), browsertype og browserversion, type enhed, operativsystem og lignende tekniske oplysninger.
 • Ansøgningssdata Curriculum vitae, certifikater, beviser, arbejdsprøver, attester, billeder

2. Adgang til hjemmeside/applikation

Her beskrives, hvordan vi håndterer Deres personlige oplysninger, når De anvender vores tjenester. Især henviser vi til, at fremsendelse af tilgangs-data til eksterne indholdsudbydere (Se b.) er uundgåelig på grund af den tekniske overførselsfunktion for information på internettet.

a. Oplysninger om behandling
Datakategorier Formål Retsgrundlag Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse Datalagringens varighed
Tilgangsdata Etablering af forbindelse, præsentation af indhold i Tjenesten, Opdagelse af angreb på vores hjemmeside er baseret på usædvanlige aktiviteter, fejldiagnose Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO Korrekt funktion af Tjenesterne, datasikkerhed og forretningsprocesser, forhindring af misbrug, forebyggelse af beskadigelse forårsaget af indgreb i informationssystemerne 14 dage
b. Modtagere af personoplysningerne
Modtagere af personlige oplysninger De pågældende oplysninger Retsgrundlaget for overlevering Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse
Tjenesteudbydere af hosting og applikationer samt eksterne indholdsleverandører, der leverer indhold (f.eks. billeder, videoer, integrerede indlæg fra sociale netværk, reklamebannere, skrifttyper, opdateringsoplysninger) som behøves til visning af Tjenesten Tilgangsdata Ordrebehandling (Artikel 28 DSGVO) velfungerende funktion for tjenesterne, (forbedret) præsentation af indholdet
IT sikkerhed-udbydere Tilgangsdata Ordrebehandling (Artikel 28 DSGVO) Forebyggelse af angreb, der udnytter sikkerhedshuller / svagheder

3. Newsletter

Her beskriver vi, hvad der sker med Deres personlige data i forbindelse med et abonnement på vores nyhedsbrev:

a. Oplysninger om behandling
Datakategorier Formål Retsgrundlag Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse Datalagringens varighed
E-mailadresse Bekræftelse af registrering (dobbelt opt-in proces), tilsendelse af nyhedsbrev Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO Varighed af abonnementer for nyhedsbrevet
Personlige stamdata Personalisering af nyhedsbrevet Artikel 6 styk 1 b) DSGVO Varighed af abonnementer for nyhedsbrevet
Legitimationsoplysninger Sporbarhed nyhedsbrevsregistrering/bekræftelse / afmelding Artikel 6 stk. 1 tændt. b), f) DSGVO Bevis for gennemført registrering/bekræftelse/afmeldelse af nyhedsbrevet Varighed af abonnementer for nyhedsbrevet
Brugerprofildata nyhedsbrev interesse-orienteret opbygning af nyhedsbrevet Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO Forbedring af vores Tjeneste, reklametiltag Varighed af abonnementer for nyhedsbrevet
b. Modtagere af personoplysningerne
Modtagere af personlige oplysninger De pågældende oplysninger Retsgrundlaget for overlevering Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse
Tjenesteudbyder for nyhedsbrevet alle ting, herunder data Ordrebehandling (Artikel 28 DSGVO)

4. Ansøgning

I en kontinuerlig ansøgningsproces behandler vi Deres personlige oplysninger på følgende måde:

a. Oplysninger om behandling
Datakategorier Formål Retsgrundlag Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse Datalagringens varighed
Adresse- og kontaktoplysninger Identifikation, kontakt, kommunikation til indledningen af kontraktens indgåelse Artikel 6 styk 1 b) DSGVO 6 måneder
Personlige stamdata Identifikation, kontakt, aldersverifikation Artikel 6 styk 1 b) DSGVO 6 måneder
Ansøgningsdata Udvælgelse af ansøgere Artikel 6 styk 1 b) DSGVO 6 måneder
b. Modtagere af personoplysningerne
Modtagere af personlige oplysninger De pågældende oplysninger Retsgrundlaget for overlevering Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse
Tjenesteudbydere til håndtering af ansøgere alle ting, herunder data Ordrebehandling (Artikel 28 DSGVO)

5. Kundesupport

Hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, når du kontakter vores kundeservice kan du finde her:

a. Oplysninger om behandling
Datakategorier Formål Retsgrundlag Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse Datalagringens varighed
Personlige stamdata, kontaktdata, indholdet i henvendelsen/klagen Behandling af kundeforespørgsler og klager fra brugere Artikel 6 stk.1 b), f) Kundeloyalitet, forbedring af vores Tjeneste og service Behandlingen af forespørgslen
Oplysning om uddannelse Opbygningen af en studenterrabat Artikel 6 stk.1 b), f) Varigheden af rabatten
b. Modtagere af personoplysningerne
Modtagere af personlige oplysninger De pågældende oplysninger Retsgrundlaget for overlevering Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse
Tjenesteudbyder til håndteringen af kontakter alle ting, herunder data Ordrebehandling (Artikel 28 DSGVO)

6. Ordrebehandling

Følgende information beskriver, hvordan Deres personlige oplysninger behandles, når De foretager en bestilling hos os

a. Oplysninger om behandling
Datakategorier Formål Retsgrundlag Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse Datalagringens varighed
Personlige stamdata, adresseoplysninger, kontaktdata, betalingsoplysninger Behandling af ordren Artikel 6 stk.1 b), f) 10 år
Personlige stamdata, adresseoplysninger, kontaktdata, betalingsoplysninger Oprettelse af en brugerkonto, hvis det ikke ønskes at bestille som gæst Artikel 6 stk. 1 a) Indtil sletning af brugerkontoen på brugerens anmodning
b. Modtagere af personoplysningerne
Modtagere af personlige oplysninger De pågældende oplysninger Retsgrundlaget for overlevering Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse
Tjenesteudbyder for hosting og drift af applikationer Personlige stamdata, adresseoplysninger, kontaktdata, betalingsoplysninger Ordrebehandling (Artikel 28 DSGVO)
Udbyder af betalingstjenester Personlige stamdata, betalingsoplysninger Ordrebehandling (Artikel 28 DSGVO)
Forsendelsesvirksomheder Personlige stamdata, adresser, kontaktdata Ordrebehandling (Artikel 28 DSGVO)

7. Tracking

I det følgende beskriver vi hvordan personlige oplysninger ved hjælp af Tracking-teknologier behandles med analyse og optimering til markedsføringsformål.

Beskrivelse af sporing indeholder også oplysninger om, hvordan De kan forhindre eller modsætte Dem databehandlingen. Bemærk venligst, at den såkaldte „Opt-out“, altså afvisningsfunktionen, i reglen gemmes i Cookies. Når De bruger vores Tjenester fra en ny enhed eller i en anden browser, eller hvis De sletter cookies fra browseren, skal der foretages en afvisning af databehandlingen igen.

Trackingfunktionen behandler kun personlige oplysninger i en anonymiseret form. Der forekommer ikke forbindelser med en specifik, identificeret fysisk person, så der sammenføres data med oplysninger om indehaveren af pseudonymet.

a. Tracking finder sted for at analysere og optimere vores Tjenester og deres anvendelse, samt for at måle, hvor vellykkede, markedsføringskampagner og optimering af visningen af annoncer er.

(1) Formål med databehandlingen
Analyse af brugeradfærd ved hjælp af tracking hjælper os til at kontrollere effektiviteten af vores Tjenester, så de kan optimeres og tilpasses brugernes behov, og så fejlene kan rettes. Desuden tjener de til at bestemme karakteristika vedrørende brugen af vores Tjenester (spændvidde, brugsintensitet, brugerens surf-adfærd), på en statistisk måde, baseret på standardmetoder, for derved at opnå sammenlignelige tal om markedet.

Tracking, som bruges til at måle succesen af reklamekampagner tjener til at optimere vores annoncer for fremtiden og også at muliggøre en tilsvarende optimering af annoncerne for marketingfolk og annoncører. Tracking for at optimere visningen af reklamer har til formål at skræddersy de annoncer, der skal vises til brugerne, skræddersyet til deres interesser, for at øge succesen med markedsføring og dermed øge reklameindtægterne.


(2) Retsgrundlag
for Services, som gør det muligt at spore adfærden hos de pågældende personer til udarbejdelsen af brugerprofilen, kræves der et informeret samtykke i forhold til DSGVO.

(3) Den anvendte trackingmetode i detaljen

a. Oplysninger om behandling
Beskrivelse af tjenesten Funktion Mulighed for at standse databehandling (Opt-out) Dataformidling til tredjelande? I givet fald Afgørelse om tilstrækkeligheden (Artikel 45 DSGVO) I givet fald passende garantier (Artikel 46 DSGVO)
Google Analytics Webanalyse tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) nej

Hvis De bestemmer Dem for ikke at modtage interessebaseret annoncering, kan De besøge hjemmesiden på http://www.youronlinechoices.com/de/, klikke på "Præferencer" og følge instruktionerne for standse brugen af oplysningerne til interessebaseret annoncering, helt eller individuelt. De vil stadig modtage reklamer, men ikke interessebaseret.

III. Rettigheder for den involverede person

1. Ret til indsigelse

Hvis vi behandler Deres personlige data for at kunne markedsføre direkte , så har De når som helst ret, med virkning for fremtiden, til at modsætte Dem databehandlingen, som har denne type formål. Dette gælder også for profiling, for så vidt som det er hænger sammen med en sådan direkte markedsføring.

Herudover har De også ret til, som følge af Deres særlige situation, til enhver tid med virkning for fremtiden at modsætte Dem behandling af personoplysninger, der vedrører Dem, i overensstemmelse med Artikel 6 stk. 1 litra e) eller f) DSGVO. Dette gælder også Profiling, som baseret på disse bestemmelser. De kan udøve retten til at modsætte Dem databehandlingen vederlagsfrit. De kan kontakte os på de under I. 2 nævnte kontaktdata.

2. Ret til information

De har retten til at vide, om relevante personoplysninger behandles af os, hvilke personlige oplysninger det i givet fald er, ligesom andre oplysninger i henhold til Artikel 15 DSGVO.

3. Ret til berigtigelse

De har retten til rettelse med det samme af personlige oplysninger om Dem, som ikke er korrrekte (Artikel 16 DSGVO). I henhold til formålet med databehandlingen har De retten til at forlange rettelse af ukorrekte, personlige oplysninger, også efter en supplerende erklæring.

4. Ret til sletning („Retten til at blive glemt“)

De har retten til at forlange af os, at vi straks sletter personoplysninger, som vedrører Dem, medmindre en af de grunde, der nævnes i Artikel 17 stk.1 i DSGVO gør sig gældende og databehandlingen ikke sker af en årsag, der nævnes i Artikel 17 stk. 3 DSGVO, hvor et lovmæssigt formål er påkrævet.

5. Lov om begrænsning af databehandlingen

De har retten til at anmode om en begrænsning af behandlingen af Deres personlige oplysninger, hvis der er givet en forudsætning, som reguleres i Artikel 18 afsnit 1 litra a) til d) i DSGVO.

6. Ret til overførsel af data

De har retten til de personlige data, som vedrører Dem, som De stillet til rådighed for os i et struktureret, konventionelle og maskinlæsbart format. Desuden har De retten til at overføre Deres data til en anden ansvarlig person, uden at vi forhindrer det, og at få en direkte overførsel fra os forudsat, at dette er teknisk muligt. Dette skal altid gælde, hvis grundlaget for databehandlingen er et samtykke eller en aftale og oplysningerne behandles automatisk. Dette gælder ikke for oplysninger, der kun opbevares i papirudgave.

7. Ret til tilbagekaldelse af samtykke

For så vidt, at databehandlingen er baseret på Deres samtykke, har De retten til at tilbagekalde Deres samtykke til enhver tid. Lovligheden af databehandlingen, som blev foretaget på grundlag af samtykke indtil tilbagekaldelsen af det, ændres ikke af tilbagekaldelsen.

8. Ret til at indgive klage

De har retten til at klage til tilsynsmyndighederne.

Stofkiosken.dk bruger cookies for at give dig den bedst mulige service. Hvis De surfer videre på siden, accepterer De brug af cookies.