stofkiosken.dk

Kun i kort tid: 33% på vores trøje-klassikere - Spar nu >

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for stofkiosken.dk, gældende vores privatkunder.
Vi henviser toll betingelserne i kontraktet mellem dig og os.
Betingelserne gælder leveringen af din bestilling:

1.
Din kontraktpartner er:

fabfab GmbH
Osterbrooksweg 35-45
D - 22869 Schenefeld
(i det følgende: - fabfab -)

Alle klager skal sendes til denne adresse.

2.
De angivne priserne indholder samtlige omkostninger, foruden emballage og fragt.
Indenfor Danmark beregner vi en fragtkostnad med 55 Kr.

Større forsendelser kan bestå af flere pakker. Max-vægten per pakke er 20 kg.

Levering til et postboks eller posté restante er ikke mulig. Fragtomkostninger til anden adresse meddeles på efterspørgsel.

Vores opgifter om varer og priser på web-siden er ikke bindende.
Kontraktet bliver gældende fra den tid, når vi bekræfter, at varerne er bleven levereret.
Kontraktteksten, vi har sendt med e-mail-bekræftelsen af købskontrakten, som allerede er sendt til dig en gang.
Bekræftelsen, at orderen er kommet igennem, udgør ikke din antagelse.
Skriv- og regnefejl giver os ret at fratræde fra kontraktet.
Vi forbeholder os også ret at tilbagekalde kontrakten, hvis den bestilte vare ikke kan levereres.
Betalte beløb refunderes tilbage med det samme i denne sag.

Følgende muligheder for betaling står til din rådighed:
- Forudbetaling
- Kreditkort (VISA, Visa/Dankort, MasterCard)
- PayPal
Bestilling med faktura er muligt for alle registrerede kunder efter deres første vellykkede bestilling

Regningsbeløbet skal være betalt med enhver bestilling.
Leveringen følger, hvis der ikke findes nogen andre instruksioner til den opgivne leveringsadresse
Risikoen for forlust af og på varen går over til kunden, når kunden har fået varen. Dette gælder også for delleveringer.
Opgifter om leveringsfrister er kun bindende, hvis du har udlovets skriftligt. Varen må sendes til modtageren senest sidste dagen af leveringstiden.

3. Stofprøver
Hver kunde kan bestille op til 5 mønstre gratis med bestilling af andre artikler.
For hvert ekstra mønster kræves der 10,-kr.
For bestillinger som kun omfatter mønstre, kræver vi et servicegebyr på 30,-kr.
Med bestillingen køber du mønstret og får et gavekort på 30,-kr.

4. Levering i et stykke
Bestillinger på metervare mellem 0,5 og 5 meter leveres i et stykke. Bestillinger på metervare, som er længere end 5 meter, kan opdeles i delstykker. Såfremt der af en vare er mindre end 5 meter på lager, vil du modtage information forud før afsendelse af bestillingen.

5. Annulleringsvejledning

Annulleringsret

Du har ret til at annullere denne aftale inden for 30 dage uden at angive en årsag. Annulleringsfristen er 30 dage fra den dag,

- hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er speditøren, har taget varerne i besiddelse, såfremt du har bestilt en eller flere varer til samlFrontpageset levering, og disse er leveret samlet;
- hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er speditøren, har taget den sidste vare i besiddelse, såfremt du har bestilt flere varer til samlet levering, og disse er leveret over flere gange;
- hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er speditøren, har taget den sidste dellevering eller den sidste enhed i besiddelse, hvis du har bestil en vare, der leveres i flere delleveringer eller enheder;

For at udøve din annulleringsret, skal du

fabfab GmbH
Osterbrooksweg 35-45
D - 22869 Schenefeld
T: +45 (0) 89 880279
F: +49 (0)40 - 771 880 61
E-Mail: kundeservice [at] stofkiosken.dk

informere os med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) om din beslutning om at annullere denne aftale. Du kan bruge den vedlagte annulleringsformular-skabelon, men det er ikke påkrævet. (Du kan udfylde annulleringsformular-skabelonen eller en anden entydig erklæring elektronisk på vores hjemmeside (http://www.stofkiosken.dk//about/withdrawal.htm) og sende den til os. Hvis du gør brug af denne mulighed, så modtager du straks en bekræftelse af, at vi har modtaget annulleringen (f.eks. via e-mail).)

For at overholde annulleringsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om, at du vil udnytte din annulleringsret, til os, inden annulleringsfristen udløber.

Konsekvenser af annulleringen
Hvis du annullerer denne aftale, skal vi omgående og senest 30 dage efter modtagelse af din annullering af denne aftale tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af yderligere omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som du anvendte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Du vil under ingen omstændigheder blive pålagt gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har forelagt dokumentation for, at du har sendt varerne retur, alt efter hvilket der sker først.

Du skal straks og under alle omstændigheder senest 30 dage efter den dag, som du underrettede os om annullering af denne aftale, returnere eller overdrage varerne til os. Fristen er overholdt, hvis du har afsendt varerne inden fristen på 30 dage er udløbet. De umiddelbare omkostninger for returnering af varerne betales af dig.

Du skal kun dække en eventuel mistet værdi af varen, hvis denne mistede værdi skyldes, at du har brugt varen på en måde, der ikke er nødvendigt for at kontrollere varens beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.

Undtagelser og bortfald af ret
Der er ikke annulleringsret på aftaler − om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og hvor fremstillingen er sket på baggrund af forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse, eller som er entydigt tilpasset forbrugerens personlige behov;
- om levering af varer, der fordærver hurtigt, eller hvis udløbsdato overskrides hurtigt;
- om levering af alkoholiske drikke, hvis pris blev aftalt på købstidspunktet, men som tidligst kunne leveres 30 dage efter købstidspunktet, og hvis aktuelle værdi afhænger af markedet, som forhandleren ikke har indflydelse på;
- om levering af aviser, tidsskrifter eller ugeblade med undtagelse af abonnementsaftaler. Annulleringsretten bortfalder tidligere ved aftaler
- om levering af forseglede varer, der af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til returnering, hvis forseglingen er brudt efter leveringen; om levering af varer, hvis disse efter levering på grund af deres beskaffenhed er blevet blandet med andre produkter og ikke kan adskilles igen;
- om levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet indpakning, hvis forseglingen er brudt efter leveringen

6.Garantie
Garantien på de leverede varer følger de gældende tyske bestemmelser. Garantiforpligtelsen er begrænset til en periode på 2 år fra den dato varen er afsendt.

7. Afvigelser i farve
Vi henviser især til, at vi ikke tager ansvar for afvigelser i farven mellem fotografierne på nettet og den leverede vare.
Vi henviser også til muligheden for at bestille stofprøver.
Kommercielt tilgængelige farveforskelle og variationer i strukturen af det produkt der leveres, for prøver og leverede varer, eller mellem de enkelte leverancer er til tider uundgåelig.

8.
En kunde skal ved tilmelding hos stofkiosken.dk acceptere og bekræfte vores salgs- og leveringsbetingelser.
Kun på denne måde kan du tilmelde dig på systemet og bestille varer.

9. Anvendelig lovgivning og domstol
Enhver tvivl afgøres efter tysk ret og ikke efter FN-lovgivningen.
Eventuelle sager vil blive behandlet efter almindelig gældende retspraksis i Pinneberg/Tyskland.

10. Egendomsret
Ved salg forbeholder stofkiosken.dk sig den fulde egendomsret på varen, indtil hele fakturabeløbet er betalt.

11. Databeskyttelse
Kundedatabasen benyttes kun ved håndtering af bestillinger.
Kundedatabasen benyttes kun af – fabfab – og videregives aldrig til tredje part.

12.
Alt som ikke påtales i disse bestemmelser går ind under "Einheitsbedingungen der Deutschen
Textilindustrie" – Den tyske tekstilindustris almindelige bestemmelser.

13. Salvatorisk klausul
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser måtte være eller blive ugyldige eller uvirksomme, berører denne uvirksomhed / ugyldighed ikke de øvrige bestemmelsers virksomhed / gyldighed.

30. Onlinetvistbilæggelse
Den Europæiske Kommission offentliggør snart en platform til bilæggelse af online-tvister (OTB): https://webgate.ec.europa.eu/odr/ . Vi er ikke forpligtede og ikke parate til at deltage i en procedure indenfor konfliktløsning for et forbrugermæglingsorgan.

Stofkiosken.dk bruger cookies for at give dig den bedst mulige service. Hvis De surfer videre på siden, accepterer De brug af cookies.