stofkiosken.dk

Bestil i dag uden forsendelsesomkostninger* - Spar nu >

Annulleringsvejledning

Annulleringsret

Du har ret til at annullere denne aftale inden for 30 dage uden at angive en årsag. Annulleringsfristen er 30 dage fra den dag,

- hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er speditøren, har taget varerne i besiddelse, såfremt du har bestilt en eller flere varer til samlFrontpageset levering, og disse er leveret samlet;
- hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er speditøren, har taget den sidste vare i besiddelse, såfremt du har bestilt flere varer til samlet levering, og disse er leveret over flere gange;
- hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er speditøren, har taget den sidste dellevering eller den sidste enhed i besiddelse, hvis du har bestil en vare, der leveres i flere delleveringer eller enheder;

For at udøve din annulleringsret, skal du

fabfab GmbH
Osterbrooksweg 35-45
D - 22869 Schenefeld
T: +49 (0)40 - 609 459 111
F: +49 (0)40 - 771 880 61
E-Mail: kundeservice [at] stofkiosken.dk

informere os med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) om din beslutning om at annullere denne aftale. Du kan bruge den vedlagte annulleringsformular-skabelon, men det er ikke påkrævet. (Du kan udfylde annulleringsformular-skabelonen eller en anden entydig erklæring elektronisk på vores hjemmeside (http://www.stofkiosken.dk//about/withdrawal.htm). Og sende den til os. Hvis du gør brug af denne mulighed, så modtager du straks en bekræftelse af, at vi har modtaget annulleringen (f.eks. via e-mail).)

For at overholde annulleringsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om, at du vil udnytte din annulleringsret, til os, inden annulleringsfristen udløber.

Konsekvenser af annulleringen

Hvis du annullerer denne aftale, skal vi omgående og senest 30 dage efter modtagelse af din annullering af denne aftale tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af yderligere omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som du anvendte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Du vil under ingen omstændigheder blive pålagt gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har forelagt dokumentation for, at du har sendt varerne retur, alt efter hvilket der sker først.

Du skal straks og under alle omstændigheder senest 30 dage efter den dag, som du underrettede os om annullering af denne aftale, returnere eller overdrage varerne til os. Fristen er overholdt, hvis du har afsendt varerne inden fristen på 30 dage er udløbet. De umiddelbare omkostninger for returnering af varerne betales af dig.

Du skal kun dække en eventuel mistet værdi af varen, hvis denne mistede værdi skyldes, at du har brugt varen på en måde, der ikke er nødvendigt for at kontrollere varens beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.

Undtagelser og bortfald af ret

Der er ikke annulleringsret på aftaler − om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og hvor fremstillingen er sket på baggrund af forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse, eller som er entydigt tilpasset forbrugerens personlige behov;
- om levering af varer, der fordærver hurtigt, eller hvis udløbsdato overskrides hurtigt;
- om levering af alkoholiske drikke, hvis pris blev aftalt på købstidspunktet, men som tidligst kunne leveres 30 dage efter købstidspunktet, og hvis aktuelle værdi afhænger af markedet, som forhandleren ikke har indflydelse på;
- om levering af aviser, tidsskrifter eller ugeblade med undtagelse af abonnementsaftaler.
Annulleringsretten bortfalder tidligere ved aftaler
- om levering af forseglede varer, der af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til returnering, hvis forseglingen er brudt efter leveringen; om levering af varer, hvis disse efter levering på grund af deres beskaffenhed er blevet blandet med andre produkter og ikke kan adskilles igen;
- om levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet indpakning, hvis forseglingen er brudt efter leveringen.

Stofkiosken.dk bruger cookies for at give dig den bedst mulige service. Hvis De surfer videre på siden, accepterer De brug af cookies.